מנגו בן ארבע או חמש

שאלה

נטעתי מנגו בתחילת אב תשע''ד האם בקיץ הקרוב אוכל לאכול את פרותיו והאם יש להם דין נטע רבעי?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


א. הפירות שיחנטו מט"ו בשבט תשע"ז הם נטע רבעי. על כן הפירות בקיץ הנוכחי הם נטע רבעי ומותרים לאכילה לאחר פדיון נט"ר. 

ב. אם הנטיעה הייתה בשתיל שהוא יותר מגיל שנה א"כ בפנינו ספק שמא העץ הוא כבר בן חמש שנים, וא"כ יש לנהוג גם נט"ר וגם הפרשת תרו"מ ושניהם בלא ברכה. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ג סיון תשע"ז 17:12