מה עושים עם פרות ערלה שהגדלים על העץ

שאלה

שלום רב אנחנו שוכרים בית. יש בגינתנו עצי פרי שבעל הבית נטע רק בקיץ האחרון. היות והפרות הם פירות עורלה- א.האם מותר להוריד אותם מהעץ לפני שיבשילו, כדי לא להחליש את העץ ב. מה עלינו לעשות עם הפירות במידה ומותר להוריד אותם? תודה רבה ויום עצמאות שמח אפרת

תשובה


להלן התשובה מתוך ספר הלכות הארץ בהוצאת המכון

א  איסור ערלה אינו רק איסור אכילה[ אלא הוא גם איסור הנאה, שנאמר 'וערלתם ערלתו'. לכן אין להשתמש בפירות ערלה (בשמן מזיתי ערלה) לצורך הדלקת נרות, צביעה או כל שימוש אחר.כמו כן אין להאכיל בפירות ערלה את בהמתו או אף בהמות וחיות הפקר.

ב. יש להוריד את פירות הערלה מן העצים, כדי שבני משפחתו של המגדל לא יאכלו מן הפירות האסורים. מבחינה אגרונומית כדאי לעשות זאת אף בשלב מוקדם - שלב הפריחה, כדי למנוע ניצול כוח העץ לריק.

אם יש לאדם פירות ערלה, עליו לאבד אותם באופן שלא תיגרם תקלה על ידו;[1] לכן יש לשרוף או לקבור את הפירות, או לשים אותם בפח האשפה.

אין להכניס פירות ערלה לתוך 'קומפוסטר' (= מכל להכנת זבל אורגני) כדי להפוך אותם לזבל אורגני.[2]


[1] אמנם רש"י כתב (תמורה לג ע"ב), שפירות ערלה הם מן הנשרפין, ושווים לכלאי הכרם שבהם נאמר 'פן תקדש – פן תוקד אש', אך לדעת הרבה מן הפוסקים אין חובה לשרוף אותם; עי' נטע הילולים, עמ' סב זרע גד ס"ק נה.

[2] אמונת עתיך 91 (תשע"א), עמ' 64-62; וע"ע שם עמ' 61-54 ועמ' 65.


רבני מכון התורה והארץ | ח' אייר תשע"ז 15:00