מה דינו של שתיל גפן בוגר שנקנה ממשתלה, לנטוע בגינה הביתית?

שאלה

שלום וברכה, מבקש לשאול מה דינו של שתיל גפן בוגר שנקנה ממשתלה, לנטוע בגינה הביתית?

תשובה

שלום וברכה 

אם אין למשתלה אישור על פיקוח הלכתי מטעם הרבנות הראשית לישראל שהקפידו על חשבון שנות ערלה,  יש להתחיל למנות חשבון שנות ערלה מרגע הנטיעה בגינה הפרטית.

וזאת משום שאף שהעץ בוגר, ובחישוב הבוטני הוא אולי כבר בן ארבע שנים, מ"מ אין זה מועיל לחישוב ההלכתי, שכידוע ע"מ לחשב שנות ערלה יש להקפיד שהשתיל כל התקופה יהיה מחובר ויונק מן הקרקע, ויכול להיות שבמשך גידולו במשתלה היה מונח העציץ ע"ג משטחים מנתקים (משטחי ניילון , בטון) ולכן כל עוד שאין אשור על פיקוח הלכתי מספק יש למנות שנות ערלה מרגע הנטיעה בגינה   

(לענין חשש כלאים , אין צורך לחשוש, הואיל ומקובל שאין מרכיבים גפן אלא רק על כנות גפן מזנים אחרים שהינם מינים המותרים - מין במינו)


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | י"ח אלול תשע"ט 9:34