חישוב שנות ערלה

שאלה

שתלנו עצים בגינה בחודש אדר תשע"ז (מרץ 2017) - העצים היו בוגרים מעט אבל נדמה לי שהיו בעציץ ולא מחוברים לאדמה. ממתי אפשר להשתמש בפירות?

תשובה

שלום וברכה !

הפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט תש"פ יהיו נטע רבעי.

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"א שבט תשע"ט 17:59