חישוב שנות ערלה בעץ אתרוג

שאלה

לק"י שלום רב. נטעתי עץ אתרוג בטו' בשבט תשע"ז. כבר עכשיו (חודש תמוז תשע"ט) יש על העץ אתרוגים גדולים. האם בסוכות הקרב ובא (של שנת תש"פ) , אני יכול להשתמש בהם למצווה? אם לא, אז מתי כן? בברכה ותודה יורם

תשובה

שלום

 תשע"ז היא שנה ראשונה לחישוב שונות ערלה , תשע"ח שנה שניה , תשע"ט שנה שלישית  והיא תסתיים בי"ד שבט תש"פ . ורק מט"ו בשבט תש"פ יצאו הפירות מדין ערלה.

המיוחד באתרוג לעומת שאר פירות האילן שבאתרוג לא הולכים אחר חנטה אלא אחר לקיטה , ולכן כל הפירות שילקטו לאחר טו בשבט תש"פ יצאו מחשש ערלה ומותר לאכול אותם ןלהשתמש בהם לאחר הפרשת תרו"מ וחילול הפירות מספק נטע רבעי.

לכן השנה לא תוכל להשתמש בהם לצורך מצות ארבעת המינים , וכדאי להסיר אותם כבר עתה שלא יכשלו בהם אנשים.

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו תמוז תשע"ט 12:30