חישוב ערלה בגפן

שאלה

גפן ששתלו לפני ארבע שנים מתי מותר לאכול אותו ?

תשובה

אם הגפן נשתלה באדמה לפני שנת השמיטה, כלומר לפני טו באב תשע"ד, הפירות השנה (תשע"ח) הם ללא קדושה וחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות. כלומר, תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר ומעשר עני.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | ח' סיון תשע"ח 9:42