העברת עצים

שאלה

תודה רבה על התשובה! מה שהרב כתב שאפשר להעביר עם גוש אדמה עץ ממקום למקום אפילו לשם נוי, הצורך של הגוש אדמה זה מצד בל תשחית? או שעדיף כך כדי לא למנות שוב שנות ערלה? יש כמה עצים שהסתבכו עם שורשים של עץ אחר וא"א להוציא עם גוש... מה עושים? תודה

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


כשאין מנין שנות ערלה חדשות, הרי זה כאילו לא נעקר העץ כלל. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי


הרב יהודה הלוי עמיחי | ה' טבת תש"פ 9:57