דין עצי פרי שנטעו בחודש חשוון תשע"ד

שאלה

שלום לרב, בגניה הצנועה שלנו 2 עצים שנטעו בחודש חשוון תשע"ד. העצים כרגע מגדלים פרות שחנטו לאחרונה ממש. האם מותר לאכול את פרות אלו לכשיבשילו? תודה נועם

תשובה

הואיל ואין לנו מידע כיצד גדלו את העצים במשתלה וכיצד נטעו אותם בגינה יש להתייחס לנטיעה בגינה כתחילת נטיעת העץ. לכן עצים שנטעו החשוון תשע"ד, הרי תשע"ד -שנה ראשונה , תשע"ה - שנה שניה , תשע"ו- שנה שלישית. ורק מטו בשבט תשע"ז תתחיל שנה רביעית, והפירות שיחנטו לאחר טו בשבט תשע"ז יהיו נטע רבעי שיהיו מותרים באכילה לאחר חילולם (אכן הואיל ויש ספק שמא אפשר להחשיב את השנים במשתלה אם היו, לכן בשנה רביעית יש לחלל את הפירות בלא ברכה  ואף להפריש תרו"מ בלא ברכה ).

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו ניסן תשע"ו 11:24