בטל בשישים לענין עורלה בזיתים

שאלה

לאבי מטע זיתים למסיק מכאני של 8 דונם. השנה שנת תשס"ט אנו מוסקים לראשונה לאחר ששנה שעברה היתה שנת שמיטה וגם עורלה של המטע.

אם יש במטע כ-3 עצים אשר נבלו ומתו. ואני רוצה במקומם לשתול 3 עצים חדשים, האם בזמן מתן הפרי הראשון של אותם עצים (פרי עורלה) זה לא יפגע בכל הפרי של שאר המטע (יש לזכור כי המסיק הוא מכני ואין אפשרות לבודד עד מהמסיק) או שמא חוק בטל ב-60 מתאים למקרה זה ואין בעיה לשתול את העצים החסרים?

תשובה

המטע הוא רק השנה של שביעית, דהיינו הפירות שימסקו מהעצים בתחילת השנה (תשס"ט) הם קדושים בקדושת שביעית, ועל כן יש צורך להתיחס אליהם בהתאם ואי אפשר למוכרם ולשווקם כרגיל, ויש לנהוג בהם בקדושת שביעית.
אינני יודע מתי עברו שנות ערלה, והכל תלוי לפי שנת הנטיעה, אולם השלמות של המטע אפשריים, אלא שצריך להוריד את הפרחים ואז לא יהיו פירות ערלה בתוך המטע, אין היתר בערלה לבטל עץ בששים עצים. ועל כן יש להורד את הפרחים כבר בשעת הפריחה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |