צירוף מיני מאפה בשקית ניילון - לשיעור הפרשת חלה

שאלה

שלום

בשבת שעברה נסענו להורים והבאנו איתנו חלות לשבת. בהתחלה נאמר לנו כי יהיה מספר מסוים של אנשים אז אפינו ביום חמישי קילו חלות. ביום שישי נאמר לנו כי יבואו עוד מספר אנשים לשבת אז הוצאנו מהפריזר קילו חלות אפויות שאפינו לפני שבוע. מאף אחת מהעיסות בפני עצמה לא הופרשה חלה, כיוון ששיעור הבצק לא התחייב בחלה. שמנו יחד את החלות בשקית גדולה ונסענו לשבת. רק לאחר השבת עלה בדעתי שאולי בעצם שימת שתי נגלות החלות יחד באותה השקית עשויה לצרף אותן לחיוב הפרשת חלה.

שאלתי היא: האם אכן נתחייבו החלות בחלה, כדין עיסה בשיעור חיוב חלה שלא הופרש ממנה קודם אפיה ונצטרפה לאחר אפיה בסל? בתודה,

תשובה

שלום וברכה

א. עיסות או מיני מאפה שאין בכל אחד מהם שיעור כדי הפרשת חלה, אך יחדיו יש בהם כשיעור הפרשה - מצטרפים זה עם זה ומתחייבים בהפרשת חלה (ובתנאי שיתקיים אחד מארבעת האפשרויות הטכניות לצירוף: נשיכה בבצק, צריוף סל, תנור, כיסוי במפה).

ב. הצירוף יכול להתבצע גם לאחר האפייה, כאשר הניח את מיני המאפה בתוך כלי (לכתחילה צריך שיגעו זה בזה).

ג. הנחת המאפים בתוך שקית ניילון נחשבת לצירוף (ראה: שו"ת שבט הלוי, ח"י סי' קצב; דרך אמונה, פ"ו הט"ז ס"ק קלד).


לכן - צריך להפריש חלה באופן המתואר בשאלה.


בברכה,

נתנאל

הרב נתנאל אוירבך | כ' אדר תשע"ו 12:08