פאה מאכל אדם

שאלה

ב"ה שלום כבוד הרב שאינן אוכל – לאדם ? או שלא משנה תודה ממשה

ספר החינוך מצוה רטז - מצות פאה (מ) [ויקרא י"ט, י'] אבל איסטיס ופואה וכיוצא בהן פטורין מפני שאינן אוכל (לאדם??), וכן כמהין ופטריות פטורין לפי שאינו נשמר, וכן תאנים אינם חייבין לפי שאין לקיטתן כאחד, וכן הירק פטור לפי שאין מכניסין אותו לקיום.

תשובה

שלום וברכה


בפאה חייבים רק במאכל אדם


שבת שלום

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ב אייר תשע"ט 16:19