מתנות עניים בזמן הזה

שאלה

שלום הרב. יש לי שאלה בנוגע למתנות עניים כגון לקט שכחה ופאה וכו. אני מבין שהיום לא מקיימים בפועל את המצוות הללו מכיוון שאין בכך כדאיות כלכלית לעניים וגם אין דרכם בכך. לצורך העניין האם יש דרך שבכל זאת אוכל לזכות במצוות הללו? אני אחלק את השאלה לשנים: 1. האם יש כיום הגדרה לעני היכול לזכות במתנות הללו? אם אני קורא בהלכות של הרמבם אני רואה שיש הגדרות מפורטות מי יכול לזכות בהם. אך אני לא יודע עד כמה הן רלוונטיות לימינו. האם זהו דבר המשתנה לפי המציאות העכשווית? 2. אם לצורך העניין אני רוצה לזכות בהם באופן אקטיבי, כלומר אני אשלם סכום מסוים כמתנה לעניים הרוצים לבוא ללקט. ואפילו אארגן בשבילם הסעה לשדה או משהו כזה. האם זה לגיטימי מבחינת ההלכה או שזה יוצר עדיפות מסוימת עבור עניים מסוימים והדבר אסור? (למרות שתיאורטית אני מציע לכולם את ההסכם הנ"ל, ורק הראשונים שיסכימו יוכלו לקבל את הסכום הנ"ל.) עוד שאלה בנושא, האם יש איזשהו תיעוד מתי היתה הפעם האחרונה שהמצוות האלו קוימו בפועל? השאלה כרגע תיאורטית אך יתכן ויהיו לה השלכות מעשיות בעתיד... תודה רבה, ישר כח

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


1. הרמב"ם הגדיר (פ"ט הי"ג) שצריך שיהיה לו מאתיים זוז או חמישים זוז והוא נושא ונותן. סכום של מאתיים זוז הוא פרנסת שנה באותה תקופה (ערך כתובה), ועל כן מי שאין לו פרנסת שנה (לפי גודל הפרנסה במציאות) הוא עני. בימינו נראה שגם מי שאין לו פרנסה קבועה אלא כל חודש עושה מלאכות שונות אבל אין לו בטחון כלכלי הרי זה עני. אפשר להרחיב את הגדרות העניים. 

2. הרמב"ם (פ"א ה"י) כתב שכדי שהמצווה תתקיים העני צריך לבוא ולבקש את המתנו"ע ואם אינו מבקש אין חלות למצווה. ולכן כיום שאין עניים באים לבקש (ולא משנה הסיבה) אין חלות למצווה, ואפילו אם יארגן עניים שידרשו זו לא המצווה של התורה מכיוון שהעני מצד עצמו לא היה דורש את המעשר. והתורה אמרה שאנו צריכים לעזוב לעניים אם הם באים וכשלא באים אין חובה להניח שהרי לא נאמר תתן אלא תעזוב. ונראה לי שאפילו אם ירצה לקיים מצווה זו איננו יכול לקיימה בברכה  אלא א"כ העניים דורשים את המתנות. אמנם אם יש עניים במקום זה שרוצים לבוא ולקחת מתנות עניים יש לקיים מצווה זו. 

3. כבר בספר ארץ החיים סתהון (שלב) מספר שבעל פאת השלחן נהג לתת מתנות עניים, אבל כתב שהמושבות החדשות בזמנו (לפני כמאה שנה) לא הניחו מתנו"ע מכיוון שאין עניי ישראל מצויין שם. 


שבת שלום 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י' חשון תשע"ט 2:35