מה כוונת התפילה לאחר הפרשת חלה "ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר"?

שאלה

שלום וברכה. ראיתי נוסח תפילה שנאמר על ידי נשים לאחר הפרשת חלה ובו מופיע המשפט הבא: "ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר. " ולא הבנתי פשרו של המשפט. א. מדוע מתפללים על מצווה שתחשב כמצווה אחרת? ב. מדוע מתפללים על חלה שקדושתה חמורה שתחשב כמעשר שנחשב כחולין? בברכה גדעון

תשובה

שלום

אכן מצאתי שהרב רצאבי בשולחן ערוך המקוצר (הלכול חלה סי' כד הערה עב) תמה ג"כ על נוסח זה . ואולי כוונת אמירה זו כאילו נתתי כמות גדולה כפי שראוי ליתן בזמן שאנו והכהנים טהורים

רבני מכון התורה והארץ | ז' אדר ב תשע"ו 16:21