ליטול שיבולים בשדה שעדיין לא אספו את החציר המיועד למאכל בהמה

שאלה

שלום רב אם מגיעים לטיול לשדה של חיטים קצור, ויש בו עוד חיטים זרוקות בצדדים ובשורות, -שזה מיועד לקובויות של קש וכנראה גם למצוות התלויות בארץ- של לקט שכחה ופאה, האם מותר לקחת כמה חיטים אחדות איתנו? למרות שאיננו עניים והחיטים לא מיועדות לנו? בכבוד רב ותודה.

תשובה

שלום

בימינו אין חובה להשאיר לקט שכחה ופאה הואיל ואין עניים שיבואו ללקוט  כדברי הגמ' (חולין דף קלד עמוד ב)לעני ולגר תעזוב אותם - ולא לעורבים ולא לעטלפים; 

אך נראה שאם השדה מיועדת לאיסוף החציר מאכל בהמה (קוביות) הרי שאין ליטול משם חיטים משום איסור גזל.

ורק לאחר איסוף החציר יהיה מותר ליטול אץ הנותר משום שהבעלים כבר הפקירו את הנותר.  

רבני מכון התורה והארץ | ז' אייר תשע"ט 10:44