עץ אתרוג הסמוך לעץ אחר האם יש בכך איסור כלאים

שאלה

האם עץ אתרוגים הגדל בסמוך לעץ הדר אחר 2-3 מטר האם הוא מוגדר כמורכב ?

תשובה

איסור כלאים באילנות  הוא איסור הרכבה , חיבור שני מינים שונים זה בזה (כנה ורוכב). אך איסור זריעה הוא בסמיכות הוא רק בין שני מיני זרעים. ולכן אין שום בעיה בנטיעת עץ אתרוג בסמוך לעץ אחר.

רבני מכון התורה והארץ | ה' אב תשע"ה 11:48