לפני שנים נטעו ע"י יהודי בגינה פרטית פומלית ואשכולית אדומה ולא היה ידוע לנו נושא הכלאיים בהדר. האם מותר לקיימם האם לעקור ? ומה עם עקירת עץ פרי?

שאלה

לפני שנים נטעו ע"י יהודי בגינה פרטית פומלית ואשכולית אדומה ולא היה ידוע לנו נושא הכלאיים בהדר. האם מותר לקיימם האם לעקור ? ומה עם עקירת עץ פרי?

תשובה

שלום

 הואיל ויש בדבר ספק אם פירות הדר השונים נחשבים מין אחד או מספר מינים ולכן מספק ודאי לא נעקור את העץ 

כמו כן יש דעות שלאחר שההרכבה התאחתה כבר נחשב בדבר עץ אחד ולכן לא נעקור את העץ

לכן למעשה: אין לעקור את העץ ונמותר לטפל ולקיים אותו 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ב תמוז תשע"ט 9:58