מחציה באדנית בין שני מיני זרעים

שאלה

שלום הרב, הקמתי במרפסת שבקומה שניה גינת ירק ע"י אדניות. שאלתי היא, האם באדנית גדולה (100X50X50) ניתן לשתול שני מיני זרעים כאשר המרווח בין המינים הוא כ- 5 ס"מ אך קיים היכר ברור (ע"י הפרדה בפס עץ בין מין למין)? למעשה, האדנית נראית כמחולקת?! תודה

תשובה

שלום

בזריעת שני מינים באדנית יש להרחיק טפח וחצי (כ- 15 ס"מ) בין שני נקודות הזריעה של שני המינים.

ישנה אפשרות לצמצם את ההרחקה כאשר יש בין המינים מחיצה הלכתית שגבוה לפחות עשרה טפחים (80 ס"מ) ורוחבה לפחות ארבע טפחים (32 ס"מ). המחיצה אינה צריכה להיות מלאה לכל אורכה, די בקרשים הגבוהים עשרה טפחים (80 ס"מ) ועומדים במרחק פחות משלושה טפחים (24 ס"מ) שמצטרפים להגדרת מחיצה מדין "לבוד".

רבני מכון התורה והארץ | כ' אדר תשע"ה 9:28