כמה שאלות בנושא כלאי זרעים

שאלה

שלום, רציתי לשאול כמה שאלות בנושא כלאי זרעים:

1. האם ניתן לשתול יחד חסה אדומה ועגולה?

2. האם ניתן לשתול עבגניות וריחן יחד?

3. אם אני שותל בשדה של 15X15 האם מותר לשתול בשורות מיני ירקות שונים, כך שכל שורה מין אחר? מהו המרחק בין השורות?

4. האם נחל בתוך השדה ברוחב של 40 ס מ ובעומק של 60 ס מ מהווה חציצה בין גידולים שונים?

5. האם ניתן לשתול באותה שורה מין אחד, לשתול עץ באמצע השורה ולהמשיך שתילה במין אחר?

6. האם שורה של עצים מהווים חציצה בין מינים שונים?

תודה רבה, עומרי.

תשובה

1. לפי מיעוט הבנתי שני מיני החסות הללו אינם כלאים זה בזה ולכן מותר לשותלם ללא הרחקה זה מזה..

2. כיון שהם שני מינים שונים אסור.

3. המרחק בין השורות ששה טפחים (כ-60 ס"מ).

4. אם תרחיב את התעלה לששה טפחים. היא תהווה הפסק בין השורות.

5. אם המרחק בין הצמחים בשורה הוא יותר מששה טפחים אין בעיה.

6. כנ"ל ב-5.  

בברכה, יעקב

הרב יעקב אפשטיין | שבט תשע"ה