כלאי זרעים

שאלה

בגינת בית הספר יצרו כשמונה שורות של ערוגות מוגבהות, וכל ערוגה היא באורך שלושה מטרים. בכל ערוגה מתכוונים לזרוע מין אחר.

א. מה המרחק שצריך להיות בין ערוגה לערוגה? האם השקע שנוצר ביניהן מועיל?

ב. באחת הערוגות זרעו חיטה בחציה האחד ובחציה השני סלק, בהרחקה של15 ס"מביניהם, האם די בכך?

ג. מה המרחק שיש להרחיק בין חומוס לבין שעועית?

 

 

תשובה

ככלל, יש כמה שיעורי הרחקה שיש להרחיק בין מינים שונים. שיעורים אלו מוגדרים לפי גודל השטח הנזרע ולפי מיני הצמחים שמעוניינים לזרוע בשטח זה. יש לזכור שההרחקה מתבצעת ממקום הזריעה עצמו.

 

א. ההגדרה ההלכתית של השטח שאתם מעוניינים לזרוע בו היא 'מישר' או 'יחידי', ההרחקה הנחוצה במקרים אלו בירקות היא15 ס"מ.

 

ב. מכיוון שזרעתם חיטה בסמוך לסלק, יש להרחיק60 ס"מבין המינים.

 

ג. השעועית והחומוס מוגדרים בתור מיני קטניות. האחרונים נחלקו בשאלה האם דין הקטניות כתבואה או כירק. לפי הדעות שסוברות שדין הקטניות הוא כירק, המרחק צריך להיות15 ס"מבין שני מינים אלו. אולם לפי הדעות שסוברות שדין הקטניות הוא כתבואה, המרחק שצריך להרחיק בין מינים אלו הוא 'בית רובע' (6.12מ' * 6.12מ'), על כן, מכיוון שמדובר בספק, נראה שאפשר להרחיק60 ס"מוהשאר דרבנן ואפשר להקל.

 

 

רבני מכון התורה והארץ |