כלאי זרעים

שאלה

האם מותר לזרוע שני מיני זרעים [כגון: צנונית ואפונה] באותה אדנית, ובאיזה אופן?

תשובה

ובלבד שירחיק 15 ס"מ בזרעים.

בבברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |