כלאיים - דלעת יונית

שאלה

1. מהי דלעת יונית, האם הדלעת שיש לנו היום?

2. ולעינין כלאים,האם אבטיח, מלון, פסיפלורה (לנוהגים בה כירק) ודומיהם בצורת הצמח, דינם כאותה הדלעת לעניין הפרדה בין גידולי ירקות או שדינה מיוחד מהשאר?

תשובה

הנני מצרף לכבודו מאמר של הרב אחיטוב שליט"א שדן בשאלת הדלעת היונית וזיהויה:
http://www.daat.ac.il/DAAT/kitveyet/emunat/24/02407.htm
כמו כן ידועים דברי פרו' פליקס זצ"ל שהדלעת המצויה איננה הדלעת היונית.
נראה ברור שאין להחשיב את האבטיח והמלון ופסיפלורה כדלעת יונית, ואינם נחשבים כמין המתפשט מאד.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |