כלאיים בעציץ

שאלה

חמי מגדל שיח פלפל חריף באדנית. בתוך האדנית הראה לי גידול של גפן שנזרע ע"י הרוח מגפן הגדלה בקרבת מקום[יותר מ4 אמות משם]. הערתי לו על כלאי הכרם וטען שאין זה כרם, אך מיד הוציא. יצויין: שיח הפלפל מניב פירות (אולי טרם בשלים) הגפן רחוקה מזה (יחור קטן).
1. האם ניתן להשתמש בגפן (לשותלה במקום אחר)? 2. מה דין שיח הפלפל ופירותיו?

תשובה

כיוון שלא היה כרם וירק ביחד מניבים, על כן אין בכך קידוש הכרם ולא נאסר הדבר, אמנם יש איסור אבל לא קידוש. על כן, אפשר לעקר את הגפן ולהעבירה. והפלפל מותר באכילה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |