חיוב הרחקה בכלאי זרעים בעציץ לא נקוב בתוך בית

שאלה

האם חייבים בדיני הרחקה של כלאי זרעים גם במצע מנותק (עציץ שאינו נקוב) מתחת לתקרה?

תשובה

שלום

יש איסור כלאים גם בעציץ לא נקוב (מדרבנן), וכן יש איסור כלאים בגידולי בית (נחלקו הפרשים אם הוא מדאוריתא או מדרבנן). לכן אין היתר גם כאשר מצטרפים שני הנתונים יחד ועדיין יהיה בזה איסור כלאים מדרבנן . לכן יש להרחיק בין המינים גם בעציץ לא נקוב בתוך בית 

הרב אברהם סוחובולסקי | כ"ז שבט תשע"ה 11:03