זרעים שהתערבו

שאלה

קניתי זרעים שונים (של כל מיני ירקות), כשפתחתי את השקית התברר לי שהשקיות נפתחו והזרעים התערבבו. האם יש תקנה לזרעים (מחמת איסור כלאים), אני רוצה לציין שלא שייך לדבר על מיון הזרעים כי זה כבר לא משתלם?

תשובה

לעניין תערובת זרעים, היחס שמותר לזרוע כשהתערב בשוגג הוא 1/24. דהיינו בירקות מותר לזרוע כלאים בתערובת של 1/24 מהשטח הנזרע. כמות הזרעים הנדרשת לזריעת בית סאה שהוא 10אמות על 10 אמות. לפי שאלתך נראה שהתערובת גדולה יותר, ועל כן עליך למעט או לא לזרוע. (עיין רמב"ם הלכות כלאים פ"ב, ובספר החדש חוקות הארץ שמסביר את דברי הרמב"ם, אפשר להשיג בטל' 086847325).


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |