בעניני כלאי זרעים

שאלה

בעניני כלאי זרעים

אם יש לי זרע אחד שהוא אכיל כמו סלרי, האם אפשר לנטוע ביחד איתו זרע שאינו אכיל כמו מרווה, או תבלין אחר? או שמיר ומנטה ביחד?

זרעו לי בגינה מעין ערוגה שבמסכת כלאים ריש פרק ג', 4 סוגים- אחד בכל פינה, ואחד באמצע. מדובר בסוגים שונים של כרוב וחסה. בשתיל אחד בכל נקודה. איזה סוגים נחשבים כלאים זה עם זה?המרחק בין הפינות לבין האמצע הוא 20 ס"מ. אשלח תמונה אם אפשר. מכיר את המשניות, רוצה הדרכה מעשית.

תשובה

שלום,

 

תשובה לשאלותיך:

1. אסור לזרוע שני מינים חד שנתיים בסמיכות. כמו כן מינים אלו צריכים להיות אחד מאכל אדם אפילו תבלין והשני אפילו מאכל בהמה.

המרווה הוא גדול רב שנתי ולא נחשב זרעים או ירק , ולכן מותר לזרוע בסמוך לו זרעים אחרים.

שמיר ומנטה הינם ירקות ואסור לזרוע אותם בסמיכות אלא יש להרחיק בינהם לפחות טפח וחצי.

2. דין ערוגה שמותר לזרוע בתוכה 5 מינים  הוא בתנאי שגודלו הוא לפחות 6 טפחים על 6 טפחים דהינו שכל צלע לפחות 48 ס"מ. ובמקרה שלך הצלעות הינם פחות משיעור זה ולכן אין לזרוע בעגוגה זו חמישה מינים אפילו שיש הרחקה בין המינים.

אשמח אם תוכל לשלוח תמונה של  הערוגה.

 

בברכה,

אברהם סוחובולסקי

הרב אברהם סוחובולסקי | תמוז תשע"ד