כלאי זרעים בפסיפלורה

שאלה

שלום לכבוד הרב. עציץ גדול ובו מגדלים פסיפלורה ובאותו עציץ מגדלים ירקות האם יש בעיה של כלאים ? תודה רבה.

תשובה

איסור כלאי זרעים הוא רק בשני מיני ירקות או תבואה, אל לא במין ירק ומין אחר שמוגדר כעץ (צמח רב-שנתי). לגבי הפאסיפלורה יש מחלוקת האם נחשב ירק או אילן. יש לו אמנם את כל תכונות העצים אך יש פוסקים שמתייחסים אליו כאל ירק בגלל שנותן פרי תוך שנה אחת מן הזריעה. בנד"ד אני מניח ששהפסיפלורה והירקות לא נזרעו יחד, אלא קודם נשתל הפסיפלורה ולאחר מכן נזרעו הירקות, וכיוון שלא נזרע במפולת יד יש מחלוקת אם איסור כלאיים (אם נחשיב את הפסיפלורה כירק) הוא מדאורייתא או מדרבנן. מסתבר שהעציץ נחשב כעציץ נקוב אלא א"כ הוא מונח על גבי משטח מנתק.

סיכומם של דברים בדיעבד אם הירקות נשתלו בצמוד לפסיפלורה אפשר להקל ולא לחייב את העקירה של הירק. לכתחילה בוודאי יש להרחיק את הירקות במרחק של 12 ס"מ בין הירק לבין גזע הפסיפלורה. אמנם אם אתם נוהגים לאכול את הפסיפלורה גם בשלוש השנים הראשונות ומחשיבים אותו כירק בצורה וודאית, אם כן בוודאי יש לעקור את הירק שנשתל בצמוד.

וראה עוד בס' הלכות הארץ, עמ' 165 וס' חוקות הארץ, עמ' 29-28.

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה, 

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ז' תשרי תשע"ט 9:27