צמח לנו צמח קנאביס ליד הגפן

שאלה

יש לנו גפן וצמח לנו צמח קנאביס בערך שלוש וחצי מטר ממנה הגפן מלאה בפרות האם היא אסורה?ואם כן מה עושים איתה עכשיו. האם הצמח הקנביס שמטרתו עישון כמו טבק ויש גם מקרה רפואי שהרופא נתן מרשם להישתמש בו האם גם הצמח אסור בשימוש?

תשובה

ע"פ חוק אסור לגדל קנביס.

אם יש מרחק ו' טפחים אין איסור כלאים אך ענפים ופירות מעל הקנביס יש בהם איסור כלאים.

אך הואיל ולא היתה מודע לאיסור עד עתה, אין הם נאסרים (צריך ידיעה כדי שיאסרו) לכן הטה אותם ענפים שלא יהיו מעל הקנביס ובהכל מותר או תעקור את הקנביס והכל מותר. 

 

הרב אברהם סוחובולסקי | אלול תשע"ד