עץ השיבה ונענע לעניין כלאי הכרם

שאלה

עץ השיבה ונענע לעניין כלאי הכרם

תשובה

 

1. "השיבה" הינו עץ ולא ירק ולכן מותר לגדל אותו בכרם .

2. הנענע כפי המוכר לנו הרי הוא ירק ולכן אין לגדל אותו בכרם (ירק בכרם יש איסור כלאי הכרם).

אלא לענין כלאי הכרם נאמר במשנה (פ"ה מ"ח):

המקיים קוצים בכרם, ר' אליעזר אומר - קדש, וחכמים אומרים - לא קדש אלא דבר שכמוהו מקיימין. האירוס והקסוס ושושנת המלך וכל מין זרעים אינן כלאים בכרם. ורמב"ם בפרושן למשנה ביאר שהאירוס זה הנענע .פ ואם כן מותר לגדל אותו בכרם

 

לכן נראה שאין לזרוע או לשתול נענע בכרם אך אם כבר גדל אין צורך לעקור.

 

מצורף מאמרו של הרב יהודה עמיחי בנושא עקירת נענע שגדל בכרם- לחץ כאן.

 

בברכה

אברהם סוחובולסקי

מכון התורה והארץ

הרב אברהם סוחובולסקי | תמוז תשע"ד