כלאי הכרם

שאלה

אני מעוניין לשתול בכרם שבבעלותי אזוב, רוזמרין ובזיליקום מסביב לגפנים במטרה למנוע חרקים בלבד ולא במטרה לאכול את הצמחים.

א. האם רוזמרין, אזוב ובזיליקום נחשבים ירק למאכל?

ב. האם יש הבדל בין זריעה לשתילה? ברצוני לשתול שתילים בוגרים של צמחים אלו.

 

 

תשובה

איסור הזריעה בכרם הוא רק בצמחים חד-שנתיים כמיני דגנים וכירקות, כפי שפסק הרמב"ם (הלכות כלאים פרק ה הלכות ג, ו). על כן מותר לטעת בכרם צמחים שהם רב-שנתיים כאילנות; איסור כלאי אילנות הוא רק בהרכבה.

 

הרוזמרין והאזוב הם צמחים רב-שנתיים, ולכן הגדרתם ההלכתית היא כשל אילנות ומותר לזרוע אותם בכרם. אמנם לעניין הריחן (בזיליקום), יש ספק האם הגדרתו היא כאילן או כירק, ועדיף לשתול רוזמרין ואזוב שהם רב-שנתיים ולא את הריחן.

 

לעניין כלאי הכרם אין הבדל בין שתילה לבין זריעה, ואפשר גם לזרוע וגם לשתול צמחים אלו בכרם.

 

רבני מכון התורה והארץ |