כלאי הכרם ודיני עריס

שאלה

איזו הדליה של גפנים מחילה עליהם דיני עריס?
הבנתי שצרוף גפנים ע"מ שיחולו עליהם דיני עריס וצרופי עריסים על מנת שיחשבו כאחד, זה כל עוד אין בין הגפנים 8 אמות. האם ה-8 אמות זה בין עיקרי הגפנים או בין קצות נופי הגפנים?
האם יין שמופק מגפנים שהיו ליד ירקות אוסר כלים ששהה בהם או בושל בהם?

תשובה

שמונה אמות אלו נמדדות מעיקרי הגפנים. אם זה קרוב על פי הגדרות חז"ל (פ"ז ה"א), הרי שנאסר בהנאה והכלי שבושל בו הוא אסור (פ"ה ה"ז).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |