איסור כילאיים בין דלעת לדלורית

שאלה

האם יש איסור כילאיים בין דלעת לדלורית? שניהם צמחו לבד בגינה כתוצאה מזבל אורגני ששמתי שם בבור ליצירת קומפוסט.

שולמית

תשובה

 

צריך להרחיק בין דלעת לדלורית כמו בין כל שני מינים כיון שהיא אינה זן של דלעת אלא מין בפני עצמו.

יעקב אפשטיין

הרב יעקב אפשטיין | אב תשע"ד