ברכת האילנות בעץ רב-מיני

שאלה

 

האם מברכים ברכת האילנות בעץ רב-מיני?

תשובה

 

ישנם עצי הדר שבחלק מן הענפים גדלים פירות קלמנטינה ומענפים אחרים גדלים לימון. מדובר בעצים שביצעו עליהם כמה הרכבות עין, כל עין במין אחר של הדרים, ולכן יוצאים באותו עץ מיני פירות הדר שונים. השאלה מהבחינה ההלכתית האם הרכבות אלו מותרות. אף שיש מקום להתפלפל אם מיני הדר נחשבים מין אחד, נראה לענ"ד שכיוון שרואים סוגים רבים של פירות על אותו עץ - אין לך 'מראית עין' גדול מזה ו'מראית העין' הוא כלל גדול בהלכות כלאים, ועל פיו נקבע המין. לכן כתבנו במאמר (ראה חוברת אמונת עתיך 18 עמ' )26 שיש לאסור הרכבות אלו, ולכן יש לאסור גם נטיעתם וקיומם של עצים אלו.

לגבי השאלה אם מותר לברך על עצים אלו ברכת האילנות יש כאן שאלה נוספת. לגבי ברכת האילנות על פירות ערלה נחלקו הפוסקים: יש אומרים שאין לברך ברכת האילנות על פירות ערלה שכן אינו יכול לומר 'ליהנות בהן בני אדם' ויש אומרים שהברכה היא ברכת השבח באופן כללי על המין. לפי"ז, במקרה שלנו, שבוודאי מותר ליהנות, היה מקום לומר, שמותר לברך, כי בוודאי מותר ליהנות מפירות שגדלו על עץ שנעשה בו איסור כלאי אילן. מאידך, כיוון שברכת האילנות היא ברכת השבח, ברכה על עצים שנעשה בהם איסור כלאים, אינה ראויה ויש בכך התרסה כלפי מעלה. לכן נראה, שכדאי לבחור עצי פרי אחרים.

 

הרב יואל פרידמן | ניסן-אייר תשס"ו