כלאים

שאלה

שלום מוטי האם ירקות כמו עגבניות פלפל וחצילים הם כלאים עם עצי פרי תודה גולן

תשובה

שלום וברכה

עצי פרי וירקות אינם כלאים זה בזה. כמובן שאסור להרכיב אותם זה עם זה.

עם זאת יש להרחיק 3 טפחים בין הגזע של העץ לירקות על מנת שלא יראה כמרכיב ירק על השורשים של העץ ( ש"ך לשו"ע יו"ד רצה ג',  ובחזו"א כלאים סימן ב' ס"ק ה').

בברכת התורה והארץ

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"ב אייר תשע"ט 20:55