כלאים בסלסלי כסף

שאלה

לעניין כלאיים, האם מללנית ריחנית (סלסלי כסף): 1. נחשבת צמח מתפשט? 2. נחשבת צמח מאכל (הבנתי שיש כאלו האוכלים אותה, כמו מינים נוספים ממשפחת המצליבים)? 3. האם זנים שונים שלה כלאיים זה בזה (למשל הזן הסגול והלבן)?

תשובה

סלסלי כסף ( מללנית ריחנית) אינה נחשבת לצמח מאכל, אלא לצמח נוי ולכן אין בה איסור כלאים.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | ה' טבת תשע"ט 13:11