כלאים בורדים

שאלה

האם יש חשש להרכבה אסורה בוורדים שקונים במשתלה?

תשובה

שלום וברכה

לענ"ד אין כל חשש. הורדים המשמשים לנוי מוגדרים כצמחי סרק וכן הכנות שלהם.

הורדים מורכבים על כנות של ורדים.

בברכה

מוטי שומרון

אגרונום מוטי שומרון | כ"ו תמוז תשע"ח 13:21