כלאים בורדים

שאלה האם יש חשש להרכבה אסורה בוורדים שקונים במשתלה?

תשובה

אגרונום מוטי שומרון | כ"ו תמוז תשע"ח 13:21

שלום וברכה

לענ"ד אין כל חשש. הורדים המשמשים לנוי מוגדרים כצמחי סרק וכן הכנות שלהם.

הורדים מורכבים על כנות של ורדים.

בברכה

מוטי שומרון