הרחקות בענייני כלאים

שאלה

שלום וברכה. 1. מילון ואבטיח האם הם כלאים זה בזה? אם כן - כמה הרחקה צריך. 2. חציל וקישוא - כמה הההרחקה? 3. מלפפון ודלורית [לא דלעת] - כמה ההרחקה? 4. יש לי שתי אדניות ואני רוצה לגדל - חציל, קישוא, מלפפון, ודלורית. כשבכל אדנית 2 מינים. האם מבחינת ההלכה ישנה עדיפות על "שכנות" מסויימת או שזה לא משנה? תודה רבה!

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

בתשובה לשאלותיך:

א. שיעור ההרחקה של מיני ירק הרגילים הוא טפח וחצי בין שני המינים שהם 12 ס"מ (ויש מחמירים 15 ס"מ). 

א. מילון ואבטיח הם שני מינים, וכיוון שהם בכלל מיני ירק המתפשטים (דלעת לסוגיה, קישוא, מלפפון, מלון ואבטיח) ולכן חוץ מהרחקת הטפח וחצי שהוא שיעור ההרחקה שבין שני מיני ירק רגיל, צריך להוסיף עוד הרחקה של ארבע אמות (1.92 מ' ויש מחמירים 2.40 מ') , כפי שפסקו מו"ר הרב שאול ישראלי זצ"ל ארץ חמדה ח"ב עמ' פט-צ ויבדלחט"א מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א. לכן למעשה צריך להרחיק בין שורת המילון והאבטיח לכל הפחות 2.06 מ', ולפי החישוב המחמיר 2.55 מ'. 

ב. חציל וקישוא הם שני מינים אך כיוון שרק אחד מהם מתפשט, צריך להוסיף על הטפח וחצי רק שתי אמות שהם 92 ס"מ, ובסך הכל להרחיק ביניהם 1.04מ'. ולמחמירים 1.35 מ'. 

ג. גם כששותלים באדנית צריך להרחיק בין שני מיני ירק או קטניות 12 ס"מ, ויש מחמירים 15 ס"מ. העצה המעשית היא לזרוע כל מין בעציץ נפרד ולהניחם בתוך אדנית בכדי שלא יתערבו אחד בשני. (איסור כלאים בעציצים, לעתים מן התורה ולעתים מדרבנן, מנחות ע ע"א, רמב"ם הל' כלאים, פ"א ה"ב, שו"ע יו"ד, סי' רצז סעי' א).

אולם כיוון שרוב המינים שאתה מציין הם מינים המתפשטים אין עדיפות למינים מסויימים, אך לענ"ד לא די בכך לשתול אותם בשני עציצים בתוך אדנית, אלא אתה גם צריך לדאוג להטות את המינים של כל אחד מהם לכיוון שונה, כדי שלא יתערבו אחד בשני למעלה.  


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

הרב אהוד אחיטוב | כ' אדר ב תשע"ט 14:07