האם מותר לזרוע זרעים של מלון ושל מלפפון שכתוב על האריזה שלהם מכלוא hybrid f-1

שאלה

א. האם מותר לזרוע זרעים של מלון ושל מלפפון שכתוב על האריזה שלהם מכלוא hybrid f-1

ב. כיור שנפל לתוכו אוכל לא כשר של דגים ושפחו לתוכו מים חמים מתי שהאוכל היה שם ואחר כך ניקו את הכיור עם מים קרים אחרי כמה ימים שמו סכום בכיור ושפחו עליהם מים חמים מה דין הסכום ומה שבישלו אתו תודה רבה.

תשובה

שלום

1. הכלאה ,דנו בה הפוסקים אם היא אסורה כהרכבה. ואנו נוקטים שהכלאה אינה כהרכבה והיא מותרת . מ"מ לכל הדעות התוצר שנוצר מהכלאה היו מין חדש ומותר לזרוע אותו ולהשתמש בו.

לכן אם כל הזרעים הינם תוצר של הכלאה בין מלון ומלפפון, הרי כולם מין אחד חדש ומותר לזרוע אותם יחד ובסמיכות. אך אם מדובר בתערובת של מיני זרעים שחלקם מלון וחלקם מלפפון הרי יש כאן שני מינים ואסור לזרוע אותם יחד ובסמיכות.

2. הכיור אכן נטרף  שבלע טעם הדגים הלא כשרים, אך עבר יותר עשרים וארבע שעות והכיור כבר אינו בן יומו,  לכן אינו אוסר את הסכו"ם כאשר ששפכו עליו מים רותחים.

 

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג שבט תשע"ז 10:07