דלועים הרחקות

שאלה

1. לגבינכלאי זרעים , דלועין כגון מלפפון, אם מגדלים בהדליה, צריך גם לשמור על המרחק היותר גדול (למשל מעגבניה) או מספיק המרחק הרגיל (לא של דלועין)? 2. דלועין (כגון אבטיח ומלון) שאני שותל באותה אדנית אך נותן להם להשתפל ברצפה לכיוונים שונים לגמרי, דורשים הרחקה גדולה של דלועים מבחינת כלאי זרעים? 3. זנים שונים של אותו המין, כגון עגבניות שרי שונות, או עגבנית שרי ותמר, צריכים הרחקה זה מזה מדיני כלאי זרעים? חציל לבן וסגול?

תשובה

בס"ד


שלום רב


1. המרחק הרגיל מספיק. 

2. נראה שהדבר אפשרי. 

3. שינוי צבע איננו שינוי, וגם עגבניות שרי ורגילות אין ביניהם שינוי מהותי בטעם וצורת העלים על כן אין בכך כלאים. 


בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ט אדר תש"פ 10:20