גפן ופסיפלורה

שאלה

שלום לכבוד הרב! בגינתי יש שיח פסיפלורה ואצל שכני יש עץ גפן. הענפים של שניהם התחברו- בין שני הגינות יש גדר בטון בגובה של 40 ס"מ ועליו גדר של סורגים עם במבוק.- אני ספרדי והשכן אשכנזי. (אני יודע שיש הבדל בעורלה עם פסיפלורה בין בספרדים לאשכנזים). האם יש בזה כילאיים?? בברכה.

תשובה

א. בכלאי הכרם אסור לזרוע תבואה או ירק ליד גפן של חברו (ערוך השלחן סי' רצו סעי' לו)

ב. מסורת הפסיקה של הספרדים היא שצמח שנותן פרי תוך מן הזריעה נחשב ירק ולדעתם בוודאי יש כלאי הכרם, והאשכנזים המחמירים לגבי ערלה אינם מבטלים דעת הרדב"ז אלא מחמירים על פי הפוסקים שקבעו את סיווג הצמחים לאילן וירק על פי הקריטריונים שמובאים בתלמודים ובתוספתא. ועדיין מכלל ספק לא יצאנו ולכן לכו"ע יש לברך על הפסיפלורה בורא פרי האדמה.

ג. למעשה יש להפריד בין הענפים של הפסיפלורה לבין אלו של הכרם ולהרחיק אלו מאלו באופן שלא יתערבבו. אמנם יש להקל וגם אם יש פירות כבר אין לאסור את הפירות כדין קידוש כלאי הכרם. וכ"כ הרב יהודה הלוי עמיחי במאמר אמונת עתיך 97 (תשע"ג) עמ' 44-47, והריהו מצ"ב.

יואל פרידמן

הרב יואל פרידמן | ז' חשון תש"פ 10:55