תרומות ומעשרות מפירות הגינה וברכה על אתרוג שנשתל בגינה לפני שנים

שאלה

שלום רב. עברנו ב"ה לדירה חדשה ויש בה גינה עם כמה עצי פרי. יש לי מספר שאלות: 1) יש כמה לימונים ירוקים בינוניים על העץ וכן תפוזים סינים קטנים ירוקים. האם יכול להיות שהם נשארו משנת שמיטה? 2) כאשר אני קוטף פרי מהעץ בגינה, האם אפשר לאוכלו ללא הפרשת תרומות ומעשרות בתורת אכילת ארעי או שזה נחשב שכבר הוכנס לבית ונקבע למעשר? 3) איך בפועל מפרישים מעצי פרי בגינה שקוטפים מהם קצת פירות כל כמה ימים? האם מפרישים בכל פעם מחדש או שיש אפשרות להפריש מראש על כל הפירות שבעץ? מה עדיף? 4) בעל הבית שקנינו ממנו את הדירה נפטר. הבן שלו אומר שהם שיפצו את הבית ועשו את הגינה לפני כתשע שנים. האם אני יכול לסמוך על זה ולהניח שכל העצים לא ערלה (הם נראים מפותחים)? 5) יש בגינה גם עץ אתרוג. האם יהיה אפשר להשתמש בו בחג סוכות הבעל"ט (לפי הבן של הבעלים הוא לא מורכב וגם לא נראית הרכבה בגגזע של העץ)? האם צריך חזקת אי מורכבות מיוחדת כדי להשתמש באתרוג לצורך מצווה? בתודה מראש, חג כשר ושמח

תשובה

בס"ד

שלום וברכה ומועדים לשמחה

א. קשה לזהות בוודאות אם הלימונים הם מגידולי שביעית או מגידולי שמינית - עדיף להפריש תרו"מ ללא ברכה ולנהוג מספק קדושת שביעית. לגבי התפוז הסיני אם עכשיו הוא ירוק זה נראה שהוא גדל בשמינית.

ב. פרי אחד שנקטף בגינה פטור מהפרשה גם בגינה שמורה שדינה כחצר המשתמרת הקובעת למעשר. אולם תלוי באיזה פרי מדובר כי ישנם פירות שנאכלים פלחים פלחים. פירות אלו בכל מקרה צריך להפריש כשהם נקטפים בגינה. שכיוון שגם כשקוטפים פרי אחד נחשב הדבר שקטפנו מס' פירות כי הוא אוגד בתוכו מס' פירות.

ג. הכי פשוט להפריש בכל פעם מחדש, אם אין אפשרות קיימת אפשרות להפרשה מראש עם נוסח מיוחד ועם כמה פעולות שצריך לעשות שבעיקרון צריך להכין שתי שקיות: אחת מהן תיחשב כמאגר פרי לצורך קריאת שם תרומה ואחת כמאגדר לצורך קריאת שם תרומת מעשר.

ד. צירוף של שני הדברים יכול לסייע לנו: דהיינו כשרואים שהעצים גדולים בוודאות, והמוכרים אומרים שהעצים נשתלו לפני זמן רב - כך ניתן לסמוך עליהם. אך גיל העץ לכשלעצמו אינו מהווה ראיה כי ניתן לקנות ממשתלה עץ גדול שגדל כמנותק ולמרות שהוא גדול צריך להתחיל לספור לו שנות ערלה מחדש.

ה. הם מוכח בוודאות מוחלטת שהעץ שלפניך אינו מורכב - אז ניתן לסמוך על כך. אכן שאלת "חזקה" באתרוגים היא לא מוסכמת על כל הפוסקים יש הסוברים שמספיק שהעץ עצמו לא הורכב, אך החזו"א סובר שצריך שתהיה לו חזקה מקדמת דנא שאינו מוכב.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב  

הרב אהוד אחיטוב | ט"ז ניסן תשע"ו 13:18