תרומות ומעשרות ואיסור כלאיים

שאלה

האם מותר להרכיב או להעביר גנים בין הפירות? האם מותר לעשות כלאיים ליופי? אם יש פרי שהוא מנותק מן הקרקע (כמו בגוש קטיף) האם צריך להפריש?

תשובה

1. העברת גנים אין בה איסור כלאים שהרי אין כאן דברים מצמיחים אלא גנים מסוימים (צבע, עמידות וכו') ועל - כן אין בכך איסור לכו"ע.
2. כלאים ליופי אם הם עצי פרי יש בכך איסור כלאים (עיין חוקות הארץ פ"א ה"ד אות ג הערה 14).
3. פרי שהוא מנותק הגדרתו כעציץ שאינו נקוב וחייב בתרו"מ מדרבנן.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |