שיבולת שועל לעניין איסור חדש

שאלה

לכבוד הרב אריאל שליט"א,
הבנתי מאדם מקצועי שלשיבולת שועל הגדלה בארץ יש כמה עונות גידול בשנה.

כיצד מטפלים בנושא איסור חדש לשיבולת שועל שגדלה לאחר פסח?

האם מחכים קרוב לשנה שיעבור ט"ז בניסן לפני היתר אכילתו?

ובכלל הייתי שמח לשמוע על הטיפול המעשי של הטיפול בנושא איסור חדש בארץ בנוגע לללחם שאוכלים , אם אפשר.

 

 

תשובה

איני יודע אם מגדלים שבולת שועל בארץ בצורה מסחרית. עכ"פ כל מה שנזרע לפני פסח מתירו לאכילה יום קציר העומר שאחריו (טז בניסן). מה שנזרע לאחר טז בניסן אסור באכילה עד טז בניסן הבא.

הרב יעקב אריאל |