קיצוץ ענפי פרי

שאלה

האם מותר לזמר את הגפן ולהשאיר את גזעו הראשי בכדי לסדרו על גבי סוכה ? זמור האילן לצורך אסתטיקה האם מותרת ?

תשובה

מותר

הרב יעקב אריאל |