קדושת שביעית

שאלה

אני יודע שבדרך כלל לא שואלים שאלה כזאת. אבל מה יותר קדוש, פירות שביעית או פירות תרומות ומעשרות, ונטע רבעי? 

תשובה

כל דבר קדושתו שונה, כך שאין אפשרות להשוות, פירות שביעית אינם קדושה עצמית, אלא קדושת שימוש, ואילו תרומות ומעשרות יש מהם בעלי קדושה עצמית (תרומה גדולה, ואסורים באכילה לטמאי מתים) ויש שאין בהם קדושה עצמית, שהרי מותרים לאכילה לכל לוי אפילו שהוא טמא מת (כגון: מעשר ראשון). יש כאלו שנפדים (מעשר שני ונט"ר) ואילו שביעית אינה נפדת. כך שאין אפשרות לשאול שאלה כזאת, שהרי לכל דבר יש את המודדים שלו.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |