פירות ללא השגחה

שאלה

אמי קנתה פירות מחנות שאין לה תעודת כשרות. מה דינם של הפירות, האם ניתן לאכול אותם?

תשובה

בדיעבד נראה שלעניין ערלה ברוב הפירות הרגילים אין כמות גדולה של ערלה, אלא א"כ זה משהו מיוחד וחדשני שיש בו כמויות גדולות של ערלה, אולם פירות רגילים כמות הערלה היא פחות מ 50%, וכידוע הגרע"י שליט"א הקל ברוב היתר, ועל כן בשעת הדחק אפשר להקל.

לעניין שמיטה, הרי שאפשר לנהוג קדושת שביעית, שמא זה ממקום שלא מכר את אדמתו, ולעניין שמור ונעבד אנו מקילים בשביעית, שזה לא אוסר את הפירות.

לעניין תרומות ומעשרות, אפשר להחמיר שמא אלו פירות היתר מכירה שנלקטו על ידי יהודים, ואם כן, אפשר להפריש בלא ברכה.

העולה אם כן, שינהג קדושת שביעית, יפריש תרומות ומעשרות בלא ברכה. ולעניין ערלה לא יכול לתקן, אבל יכול לסמוך על כך בפירות שאין רוב ערלה.

בברכת התורה והארץ,
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |