ספר במצוות התלויות בארץ

שאלה

אנו מחפשים ספר מקיף וברור על כל מה שקשור במצוות התלויות בארץ, ומושגים בסיסיים בנושא, כגון חנטה, ערלה, נטיעת עצים וכדו’, אם הוא מלווה בדוגמאות מחיי היום יום- מה טוב, על איזה ספר הרב ממליץ?

תשובה

בדבר שאלתך אודות ספר מקיף, נ"ל שהספר הארץ ומצותיה הוא יכול להתאים לכם, אבל יש לדעת שהוא פוסק רק על פי דעת החזו"א זצ"ל, וכידוע יש דעות נוספות בהלכה.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |