נבטים- לעניין חדש, תרו"מ, כלאי זרעים ושבת

שאלה

מה דין נבטים שמנביטים בבית בצלחות רטובות לגבי חדש, לגבי תרומות ומעשרות, לגבי כלאי זרעים?

האם מותר להחליף את המים בצלוחיות בשבת?

תשובה

לגבי חדש - כיון שהנאכל הוא העלים שנבטו והזרע בתהליכי נביטתו אין בצימוח החדש משום חדש.

לגבי הזרעים עצמם אם הם מגידולי הארץ אין בדרך כלל איסור חדש, אם מחו"ל, בעונה זו של הקיץ אין חשש. אך בחורף צריך לברר את מקורם אם הם נזרעו אחרי פסח

לגבי תרומות ומעשרות - מהזרעים עצמם צריך להפריש תרו"מ, מהנבטים מחלוקת אחרונים וראוי להפריש ללא ברכה.
לגבי כלאי זרעים - אין איסור תורה אבל מן הראוי להנביט כל סוג בצלוחית אחרת.
אין להחליף את המים בשבת משום זורע.

הרב יעקב אריאל |