מצוות התלויות בגינה הביתית

שאלה

א. האם יש להפריש תרומות ומעשרות מצמחי תבלין הגדלים בגינה הביתית, כאשר השימוש בהם הוא לצורך תה? וכאשר השימוש הוא לבשמים להבדלה?
ב. האם יש איסור כלאיים בגידול ירקות שונים בערוגה קטנה (סה"כ חצי מטר על מטר)?
ג. אנחנו מעוניינים לגדל גפן בעציץ גדול לא נקוב. מה הדין לגבי ערלה? האם הדין משתנה אם העציץ נקוב ומונח על תחתית?

תשובה

א. הפרשת תרומות ומעשרות מצמחי תבלין (בלבד) שאינם נאכלים כלל, יש בכך מחלוקת הרבה אחרונים סוברים שאין צורך אולם דעת הגר"מ אליהו זצ"ל הייתה שיש לעשר מכיוון שעומד לחליטת תה וכדו'. על כן כדאי לעשר בלא ברכה.
ב. אפשר להקל לזרוע בארבע פינות ובדיוק באמצע רק ירקות, (לא מתפשטים).
ג. חייב בערלה (עציץ שאינו נקוב חייב בערלה). אולם אם תעבירו לאחר מכן לקרקע תצטרכו למנות שנות ערלה חדשות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |