מטבע שחולל על נטע רביעי בתוך כמה מטבעות רגילים

שאלה

בס"ד

יש לי בקופה כמה מטבעות של שקל.השתמשתי באחד או 2 מהם בשביל הפרשת תרומות ומעשרות, כדי לחלל על נטע רביעי או על מעשר שני. הבעיה היא שאין לי מושג איזה מהמטבעות השתמשתי בהם. ושמעתי שאסור לתת לצדקה או להשתמש בכסף שחולל למטרה הנ"ל.
האם אפשר לקבוע שכל החילולים יעברו למטבע אחד או לכל היותר 2 ואז יהיה אפשר להשתמש חופשי בשאר המטבעות?

תודה

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אפשר לחלל את כל מעות המעשר שני ונטע רבעי על פרוטה ורבע או על כף סוכר (גדולה) ולשפוך.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |