?מהן הרוגליות

שאלה

האם בביטוי רוגליות הכוונה לזן של גפן, או לכל גפן שגדלה כשהיא שרועה, ואם זהו זן מסוים, איזה זן זה?

תשובה

מדברי פרו' פליקס ז"ל (עץ פרי למינהו עמ' 70, מגדים ח) משמע שהגפנים המונחות על הקרקע הם רוגלית ואילו האדרת הם המודלים. יש לציין שעניין הזנים לא היה ידוע בזמן חז"ל, אלא א"כ היו בו סימני בוטניים שונים (עלים, פירות) שאז הוגדרו כמינים שונים, אולם זנים שלא הייתה להם השפעה הלכתית לא הוזכרו, ועל כן תמיד הגדירו גפן כיכולה להיות רוגלית או מודלית.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |